Kinderfeestjes Manege PRC

 

Programma     

Start 12:15 uur – 15:15 uur

12:15 uur          aankomst

-Cadeautjes uitpakken

-Pony uitkiezen, jarige eerst

-Cap en laarzen passen

13:00 uur          Paardrijden

14:00 uur          Patat en snack eten of pannenkoeken

14:30 uur          Knutselen Hoefijzer of stijgbeugel

Indien tijd over rondleiding manege

 

Start 13:30 uur – 16:30 uur

13:30 uur          aankomst

-Cadeautjes uitpakken

-Pony uitkiezen, jarige eerst

-Cap en laarzen passen

14:00 uur          Paardrijden

15:00 uur          Patat en snack eten of pannenkoeken

15:30 uur          Knutselen Hoefijzer of stijgbeugel

Indien tijd over rondleiding manege

 

Welke informatie willen wij graag ontvangen;

Naam aanvrager:

Telefoonnummer:

Email adres:

Datum kinderfeestje:

Voorkeur tijd kinderfeestje:

Aantal kinderen:

Gemiddelde leeftijd: ca.

Eten: Patat met snack of pannenkoeken (graag 1 keuze maken)

Allergie:

Knutselen: Hoefijzer(indien voorradig) versieren of Stijgbeugel versieren

Ouders en-of begeleiders eten mee: ja / nee

 

Prijs kinderfeestje

Een kinderfeestje heeft minimaal 6 kinderen en de prijs is 15,00 euro per kind. Bij minder kinderen blijft de prijs 90,00 euro.

 

Groepsverdeling

Tot 8 kinderen wordt er in 1 groep tegelijk 1 uur paard gereden.

Vanaf 9 kinderen worden er 2 groepen gemaakt en wordt er per groep een half uur paard gereden.

 

Eten en Drinken

Dit bestaat uit voldoende frites, mayonaise en tomatenketchup, 1 snack per kind en onbeperkt limonade. Andere drankjes zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen apart afgerekend te worden. Ouders en/of begeleiders betalen indien gewenst € 7,50 p.p. (tbv.2 x koffie/thee en patat met snack).

 

Betalingswoorwaarden

Bij reserveren dient er 50,00 overgemaakt te worden middels een tikkie, restant betaling dient op de dag zelf plaats te vinden d.m.v. pin of contant.

 

Annulering

Annulering van het kinderfeestje kan kosteloos tot 48 uur van te voren. Bij te laat annuleren zal er minimaal 50,00 euro in rekening gebracht worden.

Manege PRC behoud zich het recht voor in geval van overmacht een kinderfeestje te annuleren, te wijzigen of te onderbreken. In het geval van annulering vanuit de Manege PRC zullen de reserveringskosten van 50,00 euro teruggestort worden.

 

Uitsluiting bij wangedrag

Bij wangedrag of het niet opvolgen van aanwijzingen van de Manege PRC kan een deelnemer/groep van een kinderfeestje worden uitgesloten van verdere deelname van het kinderfeestje zonder teruggave van betaalde gelden.

 

Regels bij deelname

Tijdens het kinderfeestje dienen alle deelnemers en ouders/begeleiders zich aan de volgende regels te houden;

  • Ruiters dienen een goed passend veiligheidshoofddeksel met gesloten kinband te dragen.
  • Ruiters dienen rijlaarzen te dragen.
  • Ruiters dienen grote, uitstekende sieraden en losse kleiding te zijn af cq. uitgedaan.
  • Ruiters dienen geen mobiele telefoon bij zich te dragen.
  • In en om de stallen niet rennen, schreeuwen en spelen. Paarden kunnen schrikken en daardoor zichzelf en/of de ruiter verwonden.
  • Het is voor een ieder verboden de stal te betreden met slippers of sandalen.
  • Bij gebruik fotocamera geen flits te gebruiken
  • Te allen tijde de instructies van de instructie/personeel op te volgen.

 

Deelname op eigen risico

Deelname aan een kinderfeestje die door de Manege PRC wordt georganiseerd is voor eigen risico. Tevens is de Manege PRC niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

 

Wanneer en hoe te reserveren

Kinderfeestjes zijn via de mail te reserveren. Kinderfeestjes vinden alleen plaats op zaterdag. Kinderfeestjes kunnen geboekt worden met een minimum van 6 kinderen tot een maximum van 12 kinderen en maximaal 2 ouders/begeleiders. Bij feestjes met begeleiding door onze medewerkers dien je je op de afgesproken aanvangstijd te melden. Wanneer je niet op de afgesproken tijd aanwezig bent, gaat dit van de tijd van de activiteit af. Hierop zal geen restitutie plaatsvinden.

 

Wil je informatie of reserveren, stuur dan een e-mail naar bestuur@prcpapendrecht.com. Je krijgt via e-mail een bevestiging van het feestje.