Lidmaatschap Manege PRC

Kosten lidmaatschap per kalenderjaar: 85 euro (tarief 2017)

Abonnementen systeem Manege PRC

Manege PRC werkt met een vast tarief per maand, een abonnementensysteem (één groepsles per week).

De tarieven per 2019, middels automatische incasso per maand, zijn vastgesteld op:

 • Stap-Draf les (middag, duur 30 min.) € 25,00*
 • Pony les (middag, duur 50 min.) € 46,00*
 • Avond les of Ochtend les (duur 60 min.) € 57,25*

*Dit bedrag zal 11 x per jaar (niet in augustus) worden geïncasseerd.

Data incasso leskaarten en jaarlijkse contributie

De leskaarten worden in 11 termijnen gefactureerd op onderstaande data:

Maand Incassodatum
leden
Incassodatum
eigenaren
Januari 4 januari 30 januari
Februari 3 februari 28 februari
Maart
(incl. Jaarlijks lidmaatschap)
3 maart 29 maart
April 4 april 28 april
Mei 4 mei 29 mei
Juni 4 juni 29 juni
Juli 4 juli 28 juli
Augustus* n.v.t.* 29 augustus
September 4 september 29 september
Oktober 4 oktober 30 oktober
November 3 november 29 november
December 3 december 29 december

*Leden geen incasso in augustus (alleen eigenaren-incasso)

Dit zijn richtdagen, door omstandigheden kan hier van worden afgeweken, dit zal op onze site worden gecommuniceerd. Extra gezinsleden die lid zijn betalen € 22,50,- p.p. contributie (tarief 2017).

Als de ruiter naar een ander soort les gaat, zal de maand daarop volgend het bedrag van de maandelijkse incasso worden aangepast.

Zonder automatische incasso zal er een administratieve toeslag van € 5,00 per maand in rekening worden gebracht, het maandbedrag bedrag kan vooraf aan de kassa (pin of contant) worden voldaan of worden overgemaakt op rekening NL 57 RABO 0353054488.

Indien u vragen of opmerkingen over tarieven/incasso heeft kunt u mailen naar leden@prcpapendrecht.com.

Langdurige afwezigheid door ziekte of blessure kunt u per email (lessen@prcpapendrecht.com) aangeven, dan kan de incasso mi.v. de volgende maand tijdelijk worden stopgezet.

Bij stornering van het maandbedrag wordt u per email verzocht het bedrag zelf binnen een week aan ons over te maken. Bij uitblijven van de betaling zal er tot het gehele bedrag is voldaan geen les op de PRC meer kunnen worden gevolgd.

Tarieven overige activiteiten 

 • Privéles (30 minuten) € 22,50
 • Privéles (30 minuten, 2 personen) € 42,50
 • Privéles (60 minuten) € 42,50
 • Kinderfeestje (per deelnemer) € 15,00
 • Dagactiviteiten jeugd in vakanties (Ponypretdagen) € 30,00

Proefles

Wil je een keer meerijden in de les en je bent nog geen lid? Dat kan.

 • Een Stap-Draf les kost € 12,50
 • Een Pony les kost € 12,50
 • Een Avond les of Ochtend les € 17,50

Lessen beeindigen

Wilt u stoppen met lessen dan kan dit alleen schriftelijk of via e-mail o.v.v. ingangsdatum, naam recreant, geboortedatum, lestijd en -dag, telefoonnummer en e-mailadres. U dient 1 maand opzegtermijn in acht te nemen.

Lid worden van de Papendrechtse Ruiter Club?

Het inschrijfformulier paardrijlessen is te downloaden (pdf) of te verkrijgen in de PRC-kantine (aan de bar). Ingevulde formulieren voorzien van een handtekening kunnen worden ingeleverd aan de bar.
Vragen over lidmaatschap? E-mail: leden@prcpapendrecht.com

Lidmaatschap opzeggen

Lidmaatschap opzeggen kan alleen schriftelijk of via e-mail jaarlijks voor 1 oktober o.v.v. ingangsdatum, naam recreant, geboortedatum, lestijd en -dag, telefoonnummer en e-mailadres.